Manuál a pravidla
Kam odevzdávám
Ročník


Číslo


Oddíl
Ročník je předvyplněn redakcí. Číslo 1 pro oddíly Paleolit – Doba římská a doba stěhování národů; číslo 2 pro oddíl Středověk a novověk.
Kraj
Pokud zpráva zahrnuje více krajů, kontaktujte redakci.
Okres
Nejprve vyberte kraj
Pokud zpráva zahrnuje více okresů, kontaktujte redakci.
Název obce
Nejprve vyberte okres
Pokud zpráva zahrnuje více obcí, kontaktujte redakci.
Místní část
Více místních částí oddělujte čárkou a mezerou.
Katastrální území
Nejprve vyberte obec
Parcela č.
Napište pouze číslo s lomítky bez zkratky parc. č. V případě více parcel oddělujte údaje čárkou a mezerou.
Ulice
  Č. p.
Napište oficiální název ulice bez uvozovek. Napište pouze číslo bez zkratky č. p.
Trať/místní název/jiné značení
Název trati napište bez uvozovek.
Datace
Nejisté zařazení lokality/nálezu do období uveďte znovu do Poznámky níže – značeno (?).
Druh aktivity
Primárně vyberte z hesláře, v případě nutnosti vyplňte „Jiné“.
Typ akce
Vyberte z hesláře.
Forma výzkumu
Vyberte z hesláře.
Místo uložení nálezů
Napište oficiální nezkrácený název organizace.
Inv. čísla nálezů
Napište jednotlivá inv. čísla nebo intervaly.
Lokalizace
Uveďte souřadnice v systému WGS-84 (preferováno) nebo S-JTSK dle vzoru v PDF manuálu.
Vlastní text zprávy
Doporučený max. rozsah je 5 400 znaků vč. mezer.
Literatura a prameny
Zadejte použitou literaturu a prameny včetně nálezových zpráv viz PDF s pokyny k citacím
Číslo AMČR
Číslo projektu nebo akce, jak je uvedeno v AMČR. Např. M-202109876 nebo M-9012345A.
Resumé česky
Zadejte český text v celých větách, sumarizující výzkum. Doporučený max. rozsah je 600 znaků vč. mezer.
Podklady pro resumé anglicky
Obrázek
Soubor


Popis česky


Popis anglicky


Autor
Vložte max. 5 obr.; max. velikost každého je 15 MB. Český popisek a autor obr. jsou povinné. Překlad primárně zajistí redakce.
Autor
Jméno


Příjmení


Organizace


Autorský výtisk
Vyplňte všechny autory, kteří budou dle Vašeho pořadí uvedeni pod zprávou.
Poznámka
Napište poznámku pro redaktora.
E-mail
Kontaktní e-mail, na který zašleme potvrzení o přijetí zprávy, včetně rekapitulace.

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná
Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.